คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

Skip เข้าสู่ระบบSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 10 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip เวลาขณะนี้

เวลาขณะนี้

 
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip สถิติผู้เข้าชม

สถิติผู้เข้าชม

 

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin edu
ผลการสอบ
โดย Admin edu - พุธ, 5 กรกฎาคม 2017, 10:13AM
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 (สอบซ่อม หมายเลข 1, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 30, 31, 32)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 (สอบซ่อม หมายเลข 1, 4, 6, 8, 21, 35, 15, 22, 23, 28, 29, 30, 31)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (สอบซ่อม หมายเลข 8, 21, 23, 30, 31, 33)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (สอบซ่อม หมายเลข 8, 21, 23, 31)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (สอบซ่อม หมายเลข 12, 23, 31)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (สอบซ่อม หมายเลข 8, 10, 19, 31)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (สอบซ่อม หมายเลข 19, 31)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (สอบซ่อม หมายเลข 1, 4, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 25, 31, 35)

รูปภาพของAdmin edu
ส่งแผนการสอน
โดย Admin edu - ศุกร์, 16 มิถุนายน 2017, 10:33AM
 
ให้ส่งแผนการสอนเชิงบรรยาย และแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 มิถุนายน 2560 ที่ห้องกระทู้ของ บทที่ 1
รูปภาพของAdmin User
คู่มือการใช้งานระบบ e-learning
โดย Admin User - พุธ, 17 พฤษภาคม 2017, 03:38PM
 

ประเภทของรายวิชา

ครูทหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

รุ่นที่ ๓ (๕ เม.ย.๕๙ - ๒๗ มิ.ย.๕๙) 

รุ่นที่ ๔ (๑๕ พ.ค. - ๔ ส.ค.๖๐) 

1. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม 
 เตรียมความพร้อม
 การเตรียมการสอนและการทำแผนบทเรียนบทคัดย่อ

2. ภาคการเรียนออนไลน์ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทบาท และหน้าที่ของครูทหารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการสอนบทคัดย่อ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการสอนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสอนแบบต่างๆรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคนิคการพูดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคนิคการถามและการตอบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สื่อและอุปกรณ์การสอนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การประเมินผลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ภาษาอังกฤษรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กฏหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรบทคัดย่อ

Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา


b1
b2
Skip ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

- เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ     
(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สปศ.รร.ร.ศร.54143)

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อการสอน      
(ฝ่ายผลิตสื่อ รร.ร.ศร.54194)

- เจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 
(แผนกวิชาสื่อสาร รร.ร.ศร.54155)

หรือติดต่อที่เว็ปไซต์